Boże wieczny i Królu

Boże wieczny i Królu wszelkiego stworzenia,
któryś pozwolił mi dożyć aż do tego czasu,
odpuść mi grzechy,
które popełniłem w tym dniu czynem,
słowem lub myślą i oczyść,
Boże, pokorną moją duszę od wszelkiej nieczystości ciała i ducha,
i daj mi tę noc przebyć w spokoju,
abym wstając z ubogiego mego łoża
podobał się najświętszemu Twemu imieniu
przez wszystkie dni naszego życia
i pokonał powstających przeciwko mnie wrogów cielesnych i bezcielesnych.

Wybaw mnie, Boże,
od marnych myśli i złych pożądliwości,
które mnie plamią,
albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała,
Ojca + i Syna, i Świętego Ducha,
teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.

Modlitwy wieczorne - grekokatolickie