Dziękujemy Ci, Duchu prawdy!

Dziękujemy Ci, Duchu prawdy!
Dziękujemy Ci, Pocieszycielu,
za to, że przybliżyłeś nas
do tajemnicy przebitych rąk, nóg,
przebitego boku Chrystusa.
Za to, że na nowo nas przybliżyłeś
do głębi i mocy
tajemnicy Odkupienia.

10 czerwca 1990
Jan Paweł II

Jan Paweł II: