Aniele Boży

Aniele Boży, Stróżu mój. Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszelkiego złego i zaprowadź do życia wiecznego. Amen.