13. DZIEŃ

NIECH MNIE DZIŚ BŁOGOSŁAWI WSZECHMOGĄCY BÓG OJCIEC I SYN I DUCH ŚWIĘTY. AMEN.

BOŻE MÓJ,
pomóż mi, bym się dziś Tobie podobał.
Spraw, bym w nawale spraw dnia dzisiejszego zachował spokój i porządek.
Nie dozwól, bym zamiast spełniać obowiązki
szukał przyjemności.
Daj jednak, bym znalazł nieco czasu dla siebie.
Upraszam Cię, daj mi radosne serce,
i niech będę cierpliwy.
Dopomóż, bym umiał milczeć, nie denerwować się
i bym nikomu przykrości nie wyrządził.
Nade wszystko jednak, bądź stale przy mnie.
Gdy mnie tak pochłonie praca, że o Tobie zapomnę, pozwól, przynajmniej w tę poranną godzinę chwalić Cię,
błogosławić, wielbić i dziękować za Twoją wspaniałość, mój Boże. Amen.

WSZYSTKO NA CHWAŁĘ BOGA
Chwałę Pana głosić chcę pracą i wytchnieniem, i wszystkim, co czynić będę.
Duszę i ciało, całe moje życie Bogu zupełnie oddaję.
Jezu, udziel mi łaski ku temu.
Chwałę Pana głosić chcę
w radości i cierpieniu.
Sam Pan Bóg niech mnie pouczy,
co mnie do szczęścia prowadzi.
Bogu swe życie poświęcam i Jego woli zupełnie ulegam.
Jezu, pomagaj mi.
Chwałę Pana głosić chcę, Jego wszechmoc światem rządzi.
On przestrzega - zło jest kruche, dobro jest niezwyciężone.
Tylko Bóg dać pokój może wiernemu swemu ludowi.
Jezu, Dobry Pasterzu, pomagaj mi!

Słowo Boże:
"Codzienną troską jest dla mnie pytanie: czy żyję w łasce i kroczę drogą Pana, czy zbliżam się do wyznaczonego mi celu?"

Modlitwy: