23. DZIEŃ

SŁOŃCE JUŻ WSCHODZI
na swą złocistą drogę.
W jego promiennym blasku,
naszą pracę rozpoczynamy.
Od świtu aż do wieczora na obowiązków zagonach
pracować chętnie będziemy tak długo, jak to się Panu spodoba.
On zwinne ręce nam daje do naszej pracy stosowne.
On serca otwiera i dłonie dla każdej ludzkiej niedoli.
On, który wszystko przenika, ocenia nasz każdy trud.
Ten na skale buduje, kto w Jego Imię zaczyna.

PSALM 67
Niech Bóg się zmiłuje nad nami,
niech nam błogosławi,
niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę.
Jego zbawienie pośród wszystkich ludów.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
Niech wszystkie narody dają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą,
że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi.
Niech Ciebie, Boże wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę.
Ziemia wydała owoc:
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi i niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

O JEZU, MOJE ŻYCIE BEZ CIEBIE JEST PUSTE
Pokarmem moim jesteś, bez Ciebie głód.
Radością moją jesteś, bez Ciebie smutek.
Pokojem moim jesteś, bez Ciebie udręka.
O Jezu, Ty jesteś Światłością - wierzę więc!
Całą ufność w Tobie pokładam przyszły mój Sędzio Sprawiedliwy.
Umiłowaniem moim jesteś, oczekiwaniem i szczęściem.
W Tobie całe moje życie. O Jezu, mój Święty Boże!

OJCZE NA NIEBIE,
za nocny odpoczynek
i dnia nowego blask
dziękuję Ci.
Uwielbiam Cię,
wychwalam i cześć Ci oddaję!

Słowo Boże:
"Radujcie się zawsze w Panu;
jeszcze raz powtarzam: radujcie się!
Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność:
Pan jest blisko!" (Flp 4, 4-5)

Modlitwy: