Litania nawróconego

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Panie, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz żeby się nawrócił i dostąpił zbawienia, zmiłuj się nad nami.
Panie, który litujesz się nad wszystkimi ludźmi, a ich grzechy przebaczasz, byleby za nie chcieli pokutować, zmiłuj się nad nami.
Panie, który nigdy nie odrzuciłeś serca pełnego pokory i skruchy, zmiłuj się nad nami.
Panie, który nie pamiętasz o naszych grzechach, jeśli za nie pokutujemy, zmiłuj się nad nami.
Panie, który po upadku Adama wyjawiłeś mu jego grzech i wezwałeś go do pokuty, zmiłuj się nad nami.
Panie, który przebaczyłeś ludowi miasta Niniwy, skoro pokutował w poście, popiele i włosienicy, zmiłuj się nad nami.

O dobry Jezu, który przyszedłszy na ziemię dla odkupienia ludzi, posłałeś przed sobą Jana Chrzciciela, aby głosił pokutę, zmiłuj się nad nami.
O dobry Jezu, który usprawiedliwiałeś celnika bijącego się w piersi z pokorą i skruchą, zmiłuj się nad nami.
O dobry Jezu, który w przypowieści o synu marnotrawnym, wracającym na łono Ojca, największym grzesznikom dałeś nadzieję zbawienia, zmiłuj się nad nami.
O dobry Jezu, który odpuściłeś Marii Magdalenie wielkie i liczne grzechy dlatego, że bardzo Cię umiłowała, zmiłuj się nad nami.
O dobry Jezu, który wybawiłeś jawnogrzesznicę od śmierci, żądając od niej, aby odmieniła swe życie, zmiłuj się nad nami.
O dobry Jezu, który wyszedłeś naprzeciw niewieście samarytańskiej i z właściwą Tobie słodyczą usunąłeś ją z drogi błędów i występków, zmiłuj się nad nami.
O dobry Jezu, który swoją obecnością pobłogosławiłeś domowi nawróconego Zacheusza i zaliczyłeś go do prawdziwych dzieci Abrahama, zmiłuj się nad nami.
O dobry Jezu, który spojrzawszy na Piotra, gdy się Ciebie po raz trzeci zapierał, dałeś mu poznać jego grzech i pozwoliłeś, aby wylewając za niego łzy szczerze zmył swoją winę, zmiłuj się nad nami.
O dobry Jezu, który wzniesiony na krzyżu przyrzekłeś raj pokutującemu łotrowi, zmiłuj się nad nami.
O dobry Jezu, który zechciałeś być ofiarą błagalną za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.
O dobry Jezu, który dla wybawienia nas od przekleństwa, na które zasłużyliśmy przez nasze grzechy, sam stałeś się przedmiotem przekleństwa, zmiłuj się nad nami.
O dobry Jezu, który pojednałeś niebo z ziemią przez wylanie swojej krwi na krzyżu, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Przez łzy, które wylewałeś w żłóbku betlejemskim, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje ubóstwo, skromne życie i prace, wybaw nas, Panie.
Przez chrzest i pokutę, które zechciałeś na siebie nałożyć, i przez surowość Twojego postu, wybaw nas, Panie.
Przez mozoły, prace i przeciwności Twojego publicznego życia, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje konanie i krwawy pot w Ogrójcu, Przez zelżywości, którymi byłeś za nas nasycony, Przez katusze i boleści Twojej męki, wybaw nas, Panie.
Przez opuszczenie, na które narzekałeś wisząc na krzyżu, wybaw nas, Panie.
Przez ranę zadaną Ci włócznią, która otworzyła nam Twe Boskie Serce, wybaw nas, Panie.
Przez boleści Twojej Matki, stojącej u stóp krzyża, wybaw nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych pokornych próśb i odpuść nam grzechy, które przed Tobą wyznajemy, abyśmy otrzymawszy przebaczenie mogli zaznać Twego pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Modlitwy: