Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało, i mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...

(Prowadzący) - Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
(Wszyscy) - Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.