Niedziela - Ton 3

Troparion
Niech się weseli niebo, niech się raduje ziemia, bowiem Pan uczynił panowanie prawicą Swoją, śmiercią zdeptał śmierć, stał się pierworodnym umarłych, wybawił nas z głębin Otchłani i dał światu wielkie miłosierdzie.

Chwała Ojcu + i Synowi, i Duchowi Świętemu

Kontakion
Powstałeś dzisiaj z grobu, Łaskawy, i nas odwiodłeś od bram śmierci, dzisiaj Adam weseli się i raduje się Ewa, a razem z nimi Prorocy i Patriarchowie wyśpiewują nieustannie Boskie panowanie Twojej władzy.

Teraz i zawsze, i na wieki wieków

Teotokion
Dzisiaj Dziewica jest obecna w Kościele i wraz z zastępami świętych niewidzialnie modli się za nas do Boga. Aniołowie wielbią z archaniołami, a Apostołowie radują się z Prorokami, bo w naszym imieniu Matka Boża modli się do wiecznego Boga.

Modlitwy na każdy dzień - grekokatolickie