7. DZIEŃ

DO CIEBIE, O BOŻE!
w tę poranną godzinę moją myśl kieruję.
Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to:
Boże mój, Ojcze!
Pierwszą moją radością jest prawda,
że Bóg jest moim Ojcem.
Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi.
Czym jestem i co posiadam, to Twój dar.
W kim mógłbym nadzieję pokładać,
gdybym Tobie nie zaufał?
Twoja wola jest dla mnie wszystkim.
Twoim dziełem jest moje oko.
Ty je uczyniłeś, bym mógł podziwiać
Twoich stworzeń wspaniałość.
Dałeś mi słuch, bym Twoje słowo słyszał.
Dałeś mi ręce, bym nimi pracował.
Moje serce ukształtowałeś, bym Ciebie kochał.
Całego mnie stworzyłeś na swoje podobieństwo.
Całkowicie się poświęcam na Twoją chwałę.
Wszystko, czym jestem i co posiadam,
niech Twoją wolę wypełnia.
Ojcze, do Ciebie należę dzisiaj i na zawsze.
Bądź wola Twoja we mnie,
i we wszystkim, co moją własność stanowi.
Ojcze, pobłogosław moje przedsięwzięcie
w tę dnia dzisiejszego poranną godzinę.
Uczyniłem je przed Twoim Obliczem,
bym wieczorem mógł ufnie przed Tobą stanąć. Amen.

OD CIEBIE POCHODZI
i słońce, i księżyc, i niebios firmament.
Ty, Ojcze, rządź nami, kieruj i prowadź!
Panie, w Twych dłoniach początek i koniec, w Twoje ręce wszystko oddaję.

ZDROWAŚ MARYJO,
łaski pełna,
Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławion Owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo,
Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Słowo Boże:
"Będziesz miłował Pana, Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego." (Mt 22, 37-39)

Modlitwy: