Źródło jasności...

Źródło jasności i początku świata,
Usłysz modlitwę, którą zanosimy:
Racz uwolnionych z mocy grzesznych mroków
Odziać Twym blaskiem.

Oto skończona praca dnia całego,
W którym nam dałeś pomoc swej opieki,
Przeto sławimy dobroć Twoją, Panie,
Pełni wdzięczności.

Wieczór się zbliża, ciemność już zapada,
Nam zaś niech świeci Słońce nieśmiertelne,
Które nie gaśnie, lecz jaśnieje wiecznie
Chórom aniołów.

Chrystus łaskawy, cichy i łagodny,
Błędy dzisiejsze niechaj nam odpuści,
Niech zajaśnieją serca czystym blaskiem
W nocnych godzinach.

Chwała niech będzie Tobie, Boże Ojcze,
Twemu Synowi razem z Duchem Świętym;
Panie wszechmocny, który władasz wszystkim,
Bądź uwielbiony.
Amen