Panie Wszechwładny

Panie Wszechwładny, Boże mocy i wszelkiego ciała, który żyjesz na wysokościach i patrzysz na pokornych, badasz serca i nerki, i ukryte rzeczy ludzi jawnie przewidujesz, niemająca początku i zawsze będąca Światłości, w którym nie masz odmiany lub zmiany, sam Nieśmiertelny Królu, przyjmij nasze modlitwy, które w obecnym czasie zanosimy ze skalanych naszych ust, odważając się na wielość Twoich łask, i przebacz nam nasze grzechy, które popełniliśmy czynem, słowem i myślą, świadome lub nieświadome, i oczyść nas z wszelkiego skalania ciała i ducha. Daj nam, czuwającym sercem i trzeźwą myślą przejść całą noc obecnego życia, oczekując nadejścia świetlistego i objawionego dnia Jednorodzonego Twego Syna, Pana Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, w którym Sędzia wszystkich przyjdzie w chwale, aby każdemu oddać według jego uczynków, abyśmy nie upadli i nie stali się leniwymi, ale czuwali i zostali znalezieni czuwającymi, gotowi do wejścia w radość i do Bożego pałacu Jego chwały, gdzie świętych głos nieustający i niewypowiedziana słodycz oglądających niewypowiedzianą dobroć Twego oblicza. Ty bowiem jesteś prawdziwą Światłością, oświecającą i uświęcającą wszystko, i Ciebie całe stworzenie opiewa +, teraz i na wieki wieków. Amen.
Modlitwy poranne - grekokatolickie