Psalm 66 - Pieśń dziękczynna ocalałych

Wznoście ku Bogu okrzyki radości, wszystkie ziemie,
opiewajcie majestat Jego Imienia,
wysławiajcie wielkość chwały Jego!
Wyznawajcie Bogu: „Jak przedziwne są dzieła Twoje!
Dla Twojej wszechpotęgi
hołd Ci składają Twoi wrogowie”.
Niech Ci się kłania ziemia cała,
niech śpiewa na Twą cześć,
niechaj opiewa imię Twoje.

Pójdźcie, a podziwiajcie dzieła Boże!
Zdumiewających rzeczy dokonał wśród synów człowieczych.
On morze zamienił w suchy ląd,
przez rzekę przeszli suchą nogą;
radujmy się przeto w Nim!
On mocą swoją panuje na wieki;
spojrzenie Jego ogarnia narody,
by się oporni nie wywyższali.

Błogosławcie, narody, Boga naszego,
rozgłaszajcie chwałę Jego!
On zachował nas przy życiu
i nie dopuścił, by się zachwiały nogi nasze.
Doświadczyłeś nas bowiem, Boże,
oczyściłeś w ogniu, jak się oczyszcza srebro;
sprawiłeś, że wpadliśmy w sidła,
ciężar nadmierny włożyłeś nam na grzbiety;
pozwoliłeś ludziom deptać po naszych głowach,
musieliśmy przechodzić przez ogień i wodę —
ale [wreszcie] wywiodłeś nas na wolność.
Przychodzę do Domu Twego z ofiarami całopalenia
i wypełniam wobec Ciebie moje ślubowania,
które wypowiedziały wargi moje,
które usta moje przyrzekły w mej udręce.
Chcę ofiarować Tobie całopalenia z tłustych owiec
wraz z dymem spalanych baranów;
składam w ofierze woły i kozły.

Pójdźcie i posłuchajcie,
wszyscy, którzy Boga czcicie,
a opowiem, co On dla mnie uczynił.
Usta moje wołały do Niego,
a język mój głosił chwałę Jego.
Gdybym żywił w sercu niecne zamiary,
nie wysłuchałby mnie Pan.
A przecież Bóg mnie wysłuchał,
nakłonił ucha na głos modlitwy mojej.
Błogosławiony Bóg,
który nie odrzucił mojej modlitwy
i nie odmówił mi swego miłosierdzia.

Modlitwy: