22. DZIEŃ

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY,
a poranek dzisiejszy stanie się jasny.
Przyjdź Duchu Święty,
a wszyscy, którzy rozpoczynają pracę
zjednoczą się, aby dobrze czynić.
Przyjdź Duchu Święty,
tam bowiem, gdzie Jesteś,
znika tępota obyczajów.
Przyjdź Duchu Święty,
a przed miłością pyszne ambicje ustąpią.
Przyjdź Duchu Święty,
tam bowiem gdzie jesteś,
nawet w najlichszym człowieku
brata i siostrę uznamy.
Przyjdź Duchu Święty
i rządź dniem dzisiejszym.
Gdzie Ty jesteś,
tam wszystko staje się nowe.

W TWOJE OJCOWSKIE DŁONIE, BOŻE,
składam troski i radości, które mi ześlesz.
Wszystkie drogie mi osoby Tobie polecam,
byś łaskawie ich życiem kierował.
Tobie powierzam moich podopiecznych,
byś ich do nieba doprowadził.
Moim słabym dłoniom i pracom,
które na Twoją chwałę poświęcam,
zechciej pobłogosławić.
Gdy dziś cieszyć się będę osiągnięciami,
chcę w nich widzieć Twoją łaskawą pomoc.
Gdy spadną na mnie pokusy, za nie też dziękuję,
lecz udziel mi siły do ich zwyciężenia.
Całe me serce Tobie oddaję
i poświęcam Ci moją najlepszą wolę czynienia dobrze.
Przyjdź mi z pomocą, dobry mój Ojcze,
bądź przy mnie,
nie opuszczaj mnie,
błogosław mi!

BARANKU BOŻY,
który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
obdarz nas pokojem.

DZIĘKUJĘ CI, PANIE JEZU CHRYSTE,
że za nas na krzyżu umarłeś.
Niech Twoja Męka i Krew, przyniosą nam zbawienie.

NIECH MNIE BŁOGOSŁAWI:
Bóg Ojciec, który mnie stworzył,
Syn Boży, który za mnie umarł na krzyżu,
a Duch Święty, który we mnie żyje i działa, niech mną kieruje.

Słowo Boże:
"Weselcie się nadzieją. W uścisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali." (Rz 12, 12)

Modlitwy: