Psalm 14 - Przeciwko bezbożnictwu i ogólnemu zepsuciu

Rzekł głupi w sercu swoim: „Nie ma Boga”.
Dopuszczają się czynów występnych i haniebnych,
nie ma nikogo, kto by czynił to, co dobre.
Jahwe spogląda z wysokości nieba na synów człowieczych,
by zobaczyć, czy jest [pośród nich] ktoś rozumny,
który by szukał Boga.
Ale wszyscy zeszli na manowce, wszyscy zwyrodnieli,
nie ma nikogo, kto by czynił dobrze,
nie ma ani jednego.
Czyż nie przyjdzie opamiętanie na wszystkich nieprawość czyniących,
którzy zjadają swój chleb żerując na moim ludzie,
ale do Jahwe się nie zwracają?
Struchleją przeto z przerażenia,
gdyż Jahwe jest pośród pokolenia prawych.
Zawiodą się w swych zamysłach przeciwko biednemu,
Jahwe bowiem jest jego ucieczką.
Oby z Syjonu nadeszło wybawienie dla Izraela!
Gdy Jahwe odmieni losy swego ludu,
weselić się będzie Jakub, radować się będzie Izrael.

Modlitwy: