Psalm 111 - Uznanie Bożych dobrodziejstw

Alleluja.
Całym sercem będę sławił Jahwe
w radzie prawych i na ich zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Jahwe,
godne są rozważania dla tych, co upodobali je sobie.
Jego dzieła — to świetność i wspaniałość,
Jego sprawiedliwość trwa na wieki.
Utrwalił pamięć swych cudów,
Jahwe łaskawy jest i miłosierny.
Udzielił pokarmu tym, którzy czują bo jaźń przed Nim,
pamięta wiecznie o swym Przymierzu.
Ludowi swemu objawił potęgę swoich dzieł,
dając mu dziedzictwo obcych narodów.
Dzieła rąk Jego to sprawiedliwość i prawda,
niewzruszone wszystkie Jego nakazy,
utrwalone po wieczny czas, na wieki,
ustanowione w prawdzie i słuszności.
Zesłał odkupienie swojemu ludowi,
swoje przymierze ustanowił na wieki.
Święte i grozą przejmujące jest Jego Imię.
Początkiem mądrości jest bojaźń Boża,
roztropnie postępują ci, którzy jej strzegą.
Chwała Jego trwa na wieki.

Modlitwy: