Psalm 21 - Pieśń dziękczynna za łaski okazane królowi

Jahwe! Król raduje się Twą potęgą,
o jakże bardzo się weseli z Twojej pomocy!
Wypełniłeś pragnienia jego serca
i nie wzgardziłeś prośbą jego ust. 

Zaprawdę, uprzedziłeś go
najwyższym błogosławieństwem,
włożyłeś mu na głowę szczerozłotą koronę.
Prosił Cię o życie — i dałeś mu je:
dni długotrwałe na wieczne czasy.
Wielka jest chwała jego dzięki Twojej pomocy,
otoczyłeś go blaskiem i majestatem.
Zaprawdę, sprawiłeś,
że stał się błogosławieństwem nigdy nieustającym,
napełniasz go radością przed Twoim obliczem.
Król bowiem w Jahwe nadzieję położył
i z łaski Najwyższego nigdy się nie zachwieje.
Dosięgniesz swym ramieniem wszystkich Twoich wrogów,
prawica Twa dosięgnie tych, co żywią nienawiść ku Tobie.
Sprawisz, że staną się jako piec ognisty,
gdy zwrócisz [ku nim] zagniewane oblicze.
Jahwe zniszczy ich w swym gniewie
i strawi ich ogień.
Wytracisz ich potomstwo z powierzchni ziemi
i ród ich — spośród synów człowieczych.
Chociaż gotują zło przeciwko Tobie
i knują zdradliwe zamysły,
niczego nie osiągną;
Ty ich do ucieczki przymusisz
i łuk swój prosto w ich twarze wymierzysz.
Powstań, Jahwe, w [całej] swej potędze!
Będziemy opiewać i wysławiać moc Twoją.

Modlitwy: