Psalm 67 - Modlitwa o nawrócenie pogan

Niech Bóg okaże nam łaskę i niech nam błogosławi,
niech zwróci ku nam jasność swego oblicza, 
aby poznano na ziemi drogę Twoją,
a wśród wszystkich narodów Twoje wybawienie.
Niechaj Cię sławią narody, o Boże,
niechaj cię sławią wszystkie narody!
Niech się ludy radują i weselą,
bo Ty sprawiedliwie osądzasz narody
i kierujesz losami ludów na ziemi.
Niechaj Cię sławią narody, o Boże,
niechaj Cię sławią wszystkie narody!
Ziemia wydała swe plony;
niech Jahwe, Bóg nasz, darzy nas błogosławieństwem,
niech nam Bóg błogosławi
i niech Go czczą w bojaźni wszystkie krańce ziemi.

Modlitwy: