Psalm 26 - modlitwa sprawiedliwego

Osądź mnie sprawiedliwie, Jahwe!
Prowadzę bowiem żywot nienaganny;
pokładam nadzieję w Jahwe,
a nie zachwiałem się.
Doświadcz mnie, Jahwe, wystaw na próbę,
przeniknij ogniem moje nerki i serce,
bo miłosierdzie Twoje mam przed oczami
i postępuję według prawdy Twojej.
Nie zasiadam pośród ludzi kłamliwych
i nie obcuję z obłudnikami.
Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców
i z bezbożnymi nie przestaję.
Umywam w niewinności ręce moje
i obchodzę dookoła Twój ołtarz, Jahwe,
wznosząc głos dziękczynienia
i głosząc wszystkie Twe przedziwne czyny.
Jahwe, umiłowałem wspaniałość Domu Twego
i miejsce, które jest siedzibą Twojej chwały.
Nie zabieraj mej duszy razem z [duszą] grzeszników,
ni mego życia wraz z [życiem] ludzi żądnych krwi,
których ręce splamione są zbrodnią,
a prawica pełna przekupnych darów.
Ja zaś prowadzę życie bez skazy.
Wybaw mnie i bądź mi miłościw!
Stopa moja spoczywa na równym gruncie.
Na zgromadzeniach będę wysławiał Jahwe.

Modlitwy: