Psalm 37 - los bezbożnych i sprawiedliwych

Nie zapalaj się [gniewem] z powodu złoczyńców,
nie zazdrość czyniącym nieprawość;
rychło bowiem uwiędną jak trawa
i zmarnieją jak ziele.
Złóż nadzieję w Jahwe i czyń, co dobre,
a będziesz mieszkał w kraju i żył bezpiecznie.
Niech Jahwe będzie twą rozkoszą,
a użyczy ci [wszystkiego], czego serce twoje pragnie.
Zawierz Jahwe swoje losy
i zaufaj Mu, a On sam będzie działał.
On sprawi, że sprawiedliwość twoja zajaśnieje jak światło,
a prawo twoje — jak blask południa.
W milczeniu trwaj przed Jahwe i miej ufność w Nim;
nie obruszaj się na tego, komu się szczęści,
ani na człowieka knującego złe zamysły.
Zaniechaj gniewu i porzuć zapalczywość,
nie oburzaj się, bo to prowadzi tylko do złego.
Złoczyńcy bowiem będą wygubieni,
lecz ci, którzy ufność w Jahwe położyli, posiądą ziemię.
Jeszcze chwila, a nie będzie złoczyńcy;
spojrzysz na miejsce, gdzie przebywał,
a już go nie będzie.
Pokorni natomiast posiądą ziemię
i radować się będą pełnią pokoju.
Bezbożny knuje przeciwko sprawiedliwemu
i zgrzyta na niego zębami;
Pan śmieje się z niego,
bo widzi, że dzień jego się przybliża.
Bezbożni dobywają miecza
i napinają łuk,
by porazić pokornych i ubogich,
by wymordować tych, którzy kroczą prostą drogą.
Ale miecz przeszyje własne ich serca,
a łuki ich będą połamane.
Lepszy jest skromny dobytek sprawiedliwego
niż wielkie bogactwo bezbożnych;
bo ramiona bezbożnych zostaną skruszone,
a sprawiedliwych wesprze Jahwe.
Jahwe troszczy się o życie ludzi prawych,
dziedzictwo ich utrzyma się po wszystkie czasy.
W dzień nieszczęścia nie będą zawstydzeni,
a w czas głodu będą nasyceni.
Ale bezbożni zginą,
wrogowie Jahwe przeminą jak łąk ozdoba,
znikną jak dym.
Człowiek zły pożycza i nie oddaje,
sprawiedliwy zaś użycza i rozdaje.
Bo ci, którym [Jahwe] błogosławi, posiądą ziemię,
lecz ci, których przeklnie, będą wytraceni.
Jahwe kieruje krokami człowieka,
którego droga jest Mu miła;
a jeśli potknie się [ów człowiek], nie upadnie,
bo Jahwe podtrzyma jego rękę.
Młody byłem i otom się zestarzał,
a nigdy nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu
ani też dzieci jego żebrzących o chleb.
[Sprawiedliwy] jest zawsze pełen miłosierdzia i użycza,
a potomstwo jego jest błogosławieństwem.
Unikaj zła i czyń, co dobre,
a będziesz zawsze mieszkał [w kraju].
Jahwe miłuje bowiem sprawiedliwość
i nie opuści swoich wiernych.
Bezbożni na wieki będą wytępienia
a potomstwo grzeszników będzie wyniszczone.
Sprawiedliwi posiądą ziemię
i mieszkać w niej będą na wieki.
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość,
a język jego wypowiada, co słuszne.
W sercu swoim nosi Prawo Boga swego,
kroki jego się nie zachwieją.
Grzesznik czyha na sprawiedliwego
i szuka [sposobności], by go życia pozbawić.
Jahwe nie pozostawi go w jego rękach
i nie dopuści, by go potępiono,
gdy będzie sądzony.
Ufaj Jahwe i trwaj na Jego drodze,
a On cię wywyższy, byś posiadł ziemię,
i ujrzysz zagładę bezbożnych.
Widziałem człowieka bezbożnego, pełnego zuchwałości,
który rozpierał się jak rozłożyste drzewo.
A gdym przechodził obok, już go nie było;
szukałem go, a nie znalazłem.
Przyjrzyj się uczciwemu, spójrz na człowieka prawego:
kto miłuje pokój, cieszy się potomstwem.
Wszyscy grzesznicy wszakże zostaną wytępieni,
potomstwo bezbożnych ulegnie zagładzie.
Wybawieniem sprawiedliwych jest Jahwe,
On ich ucieczką w czas utrapienia.
Jahwe śpieszy im z pomocą i On ich wybawia,
wyzwala ich z rąk bezbożnych i ocala,
albowiem u Niego szukają schronienia.

Modlitwy: