Psalm 46 - Bóg naszą mocą i obroną

Bóg naszą ucieczką i mocą,
okazał się niezawodną pomocą w ucisku.
Dlatego nie znamy trwogi, choćby się ziemia zapadła,
choćby góry runęły w samo serce morza.
Niech wody jego burzą się i huczą,
niech nawet góry zadrżą od jego nawałnic —
(Jahwe Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba twierdzą naszą).

Nurty rzeki wnoszą wesele do Miasta Bożego,
świętego Przybytku Najwyższego.
Pośrodku niego jest Bóg — pozostanie niewzruszone;
Bóg mu udzieli pomocy, gdy tylko poranek zaświta.
Narody szaleją, chwieją się królestwa;
głos Jego grzmi — i ziemia się rozpada.
Jahwe Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba twierdzą naszą.

Pójdźcie a oglądajcie dzieła Jahwe,
który szerzy przerażenie na ziemi!
On kładzie kres wojnom
aż po krańce ziemi,
łamie łuki, kruszy włócznie,
a tarcze pali w ogniu.
„Ustąpcie i uznajcie, że to Ja jestem Bogiem,
Ja, wywyższony ponad narodami, wywyższony ponad ziemią”.
Jahwe Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba twierdzą naszą.

Modlitwy: