Psalm 60 - Modlitwa po klęsce w boju

Odrzuciłeś nas, Boże, rozgromiłeś nas;
zagniewałeś się — przywróć nas do łaski!
Wstrząsnąłeś ziemią i rozdarłeś ją —
zasklep jej rozpadliny, bo się chwieje!
Zgotowałeś ludowi swemu twardy los,
upoiłeś nas odurzającym winem.
Dałeś swym wiernym znak,
że mają uchodzić przed łukiem.

Niechaj prawica Twoja użyczy pomocy,
by ocaleli ci, których miłujesz — wysłuchaj nas!
Przemówił Bóg ze swej Świątyni:
„Z radością wielką podzielę Sychem
i wymierzę dolinę Sukkot.
Do mnie należy Gilead i moim jest Manasse;
Efraim jest hełmem dla mej głowy,
a Juda moim berłem.
Moab jest moją misą do mycia,
na Edom rzucę mój sandał;
zakrzyknę zwycięsko nadK Filisteą”.
Kto zaprowadzi mnie do miasta warownego,
kto mnie zawiedzie do Edomu?
Czyż to nie Ty, o Boże, który nas odrzuciłeś
i który już nie wyruszasz (Boże) z naszymi wojskami?
Udziel nam Twej pomocy przeciwko wrogowi,
próżna jest bowiem pomoc człowieka.
Z Bogiem dokonamy wielkich czynów;
On sam stratuje tych, którzy nas uciskają.

Modlitwy: