Litania do błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Maryjo, módl się za nami
Wszyscy Aniołowie i Święci Pańscy
Błogosławiony Piotrze Jerzy
Kochający Synu i Bracie
Podporo rodzinnego życia
Przyjacielu nieprzyjaciół
Najbardziej chrześcijański z naszych towarzyszy
Przywódco młodzieży
Pomocniku potrzebujących
Nauczycielu miłości
Patronie ubogich
Pociecho chorych
Sportowcu Bożego Królestwa
Zdobywco gór życia
Obrońco przyrody i cnoty
Przeciwniku każdej niesprawiedliwości
Dobry obywatelu swojego narodu
Lojalny Synu Kościoła i narodu
Oddany Synu Maryi
Gorliwy czcicielu Eucharystii
Żarliwy miłośniku Pisma Świętego
Oddany naśladowco Św. Dominika
Apostole modlitwy i postu
Przewodniku ku głębokiej miłości dla Jezusa
Pilny w pracy i studiowaniu
Silna ochrono niewinności
Radosny we wszystkich okolicznościach życia
Cichy w bólu i cierpieniu
Wierny obrońcom chrztu świętego
Wzorze pokory
Przykładzie bezstronności
Zwierciadło posłuszeństwa
Człowieku ośmiu błogosławieństw
Patronie Ruchu Apostolstwa Młodzieży

Baranku Boży...

Módl się za nami bł. Piotrze Jerzy Frassati
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlitwy: