Psalm 128 - Szczęście człowieka pobożnego

Szczęśliwy każdy, kto boi się Jahwe,
kto postępuje Jego drogami.
Z pracy rąk swoich będziesz korzystał,
szczęśliwy będziesz i znajdziesz dobrobyt.
Żona twoja jak owocujący szczep winny
we wnętrzu twojego domu,
synowie twoi jak młode gałązki oliwki
wokół twojego stołu.
Oto jak będzie błogosławiony człowiek,
który boi się Jahwe.
Niech błogosławi ci Jahwe z Syjonu!
Obyś mógł oglądać dzieci twoich synów.
Pokój nad Izraelem!

Modlitwy: