Psalm 82 - Sąd Boży nad niesprawiedliwymi sędziami

Bóg staje na zgromadzeniu Bożym,
sprawuje sąd pośród bogów:
„Jak długo jeszcze niesprawiedliwie sądzić będziecie
i popierać sprawę złoczyńców?

Stawajcie w obronie słabego i sieroty,
oddajcie sprawiedliwość nędznemu i ubogiemu!
Ratujcie nieszczęśnika i biedaka,
wyzwólcie go z rąk złoczyńców!”
Nie pojmując, nie rozumiejąc,
chodzą w ciemnościach,
a wszystkie podwaliny ziemi się chwieją.
Myślałem: „Wy wszyscy bogami jesteście
i synami Najwyższego.
Ale pomrzecie jak inni śmiertelni
i upadniecie jak każdy z możnych”.
Powstań, Boże, sprawuj sąd nad ziemią,
bo Twoją własnością są wszystkie narody.

Modlitwy: