Dawco jasności

Wszechmogący Dawco jasności,
Kiedy już noc się skończyła,
Zapalasz światłem pogodnym
Dzień, który wszystko ogarnia.

Tyś sam jest światłem stworzenia,
Bardziej potężnym niż słońce,
Którego nikłe promienie
Blaski wieczności zwiastują.

O Ty, jaśniejszy od słońca,
Daniu, który nie masz zachodu,
Przenikasz serca człowiecze,
Znasz ich tajemne głębiny.

Niech czyste myśli zwyciężą
To, co podsuwa pokusa;
Niech nasze ciała się staną
Dycha Świętego przybytkiem.

O Chryste, Królu łagodny,
Tobie i Ojcu Twojemu
Z Najświętszym Duchem pociechy
Chwała niech będzie na wieki.
Amen