Psalm 9 - Modlitwa dziękczynna po zwycięstwie nad wrogiem

Chwalić Cię będę, o Jahwe, z całego serca,
będę opowiadał o przedziwnych dziełach Twoich!
Weselić się będę i radować Tobą,
i śpiewać ku chwale Imienia Twego, Najwyższy!
go nieprzyjaciele moi pierzchnęli,
potknęli się i zniknęli sprzed Twego oblicza.
Ty pokierowałeś moją sprawą i wyrokiem,
zasiadł es na tronie jako sędzia sprawiedliwy.
pobiłeś narody, pogromiłeś bezbożnego,
wymazałeś ich imię na wieczne czasy.
Zamilkły miasta [zamienione] w wieczyste ruiny,
zgnębiłeś wroga i pamięć po nim wygasła.
Jahwe natomiast panuje na wieki;
ustawił swój tron, by sprawować sąd.
On sądzi świat sprawiedliwie,
wydaje słuszne wyroki na narody.
Tak więc Jahwe jest twierdzą dla uciśnionych,
ucieczką w czasach utrapienia.
Wyznawcy Twego Imienia mają ufność w Tobie,
bo nie opuszczasz tych, co Cię szukają, Jahwe.
Śpiewajcie na cześć Jahwe, którego siedzibą jest Syjon,
głoście wśród narodów wielkie dzieła Jego!
Bo On, mściciel krwi, pamiętał o nich,
nie zapomniał krzyku udręczonych.
Jahwe okazał mi łaskę;
wejrzał na mą niedolę [zgotowaną mi] przez wrogów,
On, który mnie wybawił od bram śmierci.
Dlatego opowiadać będę wszystkie Twoje sławne czyny
w bramach córy Syjonu i będę się radował z Twej pomocy.
Narody stoczyły się w dół, który same wykopały,
w sidłach, które zastawiły, uwięzła ich noga.
Jahwe objawił się i dokonał sądu:
bezbożny zaplątał się w dzieło własnych rąk.

Niechaj bezbożni będą strąceni do Podziemia,
wszystkie narody, które zapomniały o Bogu.
Biedny bowiem nie będzie na zawsze zapomniany,
nadzieja uciśnionych nie zginie na wieki.
Powstań, Jahwe, by człowiek nie zdobył przewagi,
niechaj narody będą oddane pod Twój sąd!
Rzuć na nie postrach, o Jahwe,
niech poznają narody, że są tylko ludźmi!

Modlitwy: