Modlitwa do Bogurodzicy

Pod Twoją obronę uciekamy się,
Bogarodzico Dziewico.
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
bo tylko Tyś jest czysta i błogosławiona.
O chwalebna Maryjo zawsze Dziewico,
Matko Chrystusa naszego Boga,
przyjmij nasze prośby i przedstaw je swojemu Synowi
i naszemu Bogu tak,
aby - poprzez Ciebie, Matko Boża
mógł oświecić i zbawić nasze dusze.
Amen.

Modlitwy wieczorne - grekokatolickie