Psalm 130 - Modlitwa żalu i nadziei

Z głębokości wołam do Ciebie, Jahwe,
o Panie, usłysz mój głos.
Niech uszy Twoje będą otwarte
na głos mojej modlitwy.
Jeśli będziesz zważał na winy, o Jahwe,
któż się, Panie, ostać zdoła?
Ale u Ciebie jest przebaczenie,
aby Cię czczono z bojaźnią.
W Jahwe ufność pokładam, ufa dusza moja,
czekam na słowo Jahwe.
Dusza moja oczekuje Jahwe
bardziej niż straże poranka.
Jak straże na poranek,
niech Izrael czeka na Jahwe,
gdyż u Jahwe jest łaska
i u Niego jest obfitość odkupienia.
On bowiem odkupi Izraela
ze wszystkich jego przewinień.

Modlitwy: