24. DZIEŃ

WSZECHMOGĄCY BOŻE, OJCZE!
Pozwól mi w tę wieczorną godzinę
złożyć przed Tobą prośby,
które z ludzkich serc do Ciebie płyną.
Proszę o chleb na stole, potrawy i napój stosowny,
o zdrowie, ubranie i życie bezpieczne,
i dach nad głową dla każdego człowieka.
Proszę Cię z serca:
o światło dla oczu i głos, którym przemawiamy,
o powietrze zdrowe, słońca ciepło,
o deszcz czasu swego i plonów urodzaje.
Jeszcze proszę o to, co tak bardzo potrzebujemy:
o zgodę i życzliwość wśród ludzi,
o wierność w przyjaźni,
o wielkoduszność przebaczającą tym, co nas obrażaj
i o miłość wzajemną w naszym otoczeniu.
Dla dzieci o przyszłość bezpieczną proszę,
o dni szczęśliwe dla starców,
o radość w pracy,
cierpliwość w prześladowaniu,
o pokój na całej ziemi.
Proszę jeszcze za tych,
którzy nie mają tego, co do życia konieczne,
o zdrowie dla chorych,
o drogę pojednania dla poróżnionych,
o siłę do wytrwania dla zawiedzionych,
o uznanie praw dla pokrzywdzonych i upośledzonych.

PROSZĘ CIĘ, OJCZE,
byśmy się dobrem bliźnich kierowali,
bronili prawdy a unikali kłamstwa,
byśmy tych, którzy przeżywają trudności nie pozostawiali bez pocieszenia,
byśmy nie szydzili z drugich,
byśmy się nawzajem nie oczerniali.
Dobry Boże, wysłuchaj tych moich próśb i uczyń,
aby mógł robić to wszystko, co z Twego natchnienia pochodzi. Amen.

PANIE MÓJ I BOŻE,
zabierz ode mnie wszystko, co mi utrudnia drogę do Ciebie.
Panie mój i Boże,
daj mi to wszystko, co prowadzi do Ciebie.
Panie mój i Boże,
zabierz mnie ode mnie
a daj mi, bym cały stał się
jedynie Twoją własnością.
Szczęśliwą noc niech nam ześle Wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.