Psalm 150 - Wezwanie do wielbienia Boga

Chwalcie Boga w Jego Przybytku,
chwalcie Go na nieboskłonie mocy Jego.
Chwalcie Go za możne Jego dzieła,
chwalcie Go za Jego wielki majestat.
Chwalcie Go głosem trąby,
chwalcie Go na harfie i cytrze.
Chwalcie Go przy bębnach i tańcach,
na instrumentach strunowych i na flecie.
Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach,
chwalcie Go na cymbałach donośnych.
Wszystko, co oddycha, niechaj wysławia Jahwe!
Alleluja.

Modlitwy: