3. DZIEŃ

WSPOMOŻENIE NASZE W IMIENIU PANA, KTÓRY STWORZYŁ NIEBO I ZIEMIĘ

DAREM HOJNOŚCI PANA
jest ten dzień
wraz ze wszystkim, co mi przynieść może.
Ty, Panie, jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.
Jesteś Drogą - chcę nią kroczyć.
Jesteś Prawdą - pragnę ją poznawać.
Jesteś Życiem.
Chłód i głód, dola i niedola -
wszystko jest dobre, co od Ciebie pochodzi.
Spraw przeto, abym z tego wszystkiego
dobrze skorzystał.
W Twoje Imię rozpoczynam ten dzień. Amen.

DOBRY PASTERZU, POKARMIE PRAWDZIWY,
bądź nam pokrzepieniem na drodze do królestwa Ojca, który jest w niebie.
Pożywiaj nas na ziemskim padole, zaprowadź nas na przygotowaną nam ucztę,
byśmy w niej wraz ze świętymi uczestniczyć mogli.

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię.
Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja.
Panie Boże, Królu nieba.
Boże Ojcze wszechmogący,
panie, Synu Jednorodzony,
Jezu Chryste.
Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca.
Który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko tyś jest Święty, Tylko Tyś jest Panem,
Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste.
Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

Słowo Boże:
"Serce Jezusa, uczyń serca nasze według Serca Twego."

Modlitwy: