24. DZIEŃ

POZWÓL, O BOŻE!
radosnym sercem rozpocząć ten dzień,
błogosław Panie, by przebiegł pomyślnie.

ŁASKAWY BOŻE, UKOCHANY ZBAWICIELU,
wezwałeś nas, byśmy Cię naśladowali.
Wyryj mi to głęboko w sercu,
kiedy przystępuję do moich obowiązków.
Ty sam mnie strzeż przed zakusami chciwości.
Gdybym w swej słabości skłaniał się
ku złudnym celom, dodawaj mi siły.
Ty sam wszczepiłeś we mnie pragnienie doskonałości,
prowadź mnie przeto,
bym z drogi tej nie zawrócił.
Ty mnie wezwałeś, bym szedł za Tobą,
trzymaj mnie mocno,
bym się Twej woli nie sprzeniewierzył.
Sparw, bym był wiernym Twoim uczniem. Amen.

MOCY MOJA, O BOŻE,
chcę Ciebie kochać ze wszystkich sił.
Tyś moim szczęściem i radością,
Tobie poświęcam każdy mój czyn.
Tyś moim światłem najjaśniejszym,
chcę Ciebie kochać do ostatniego tchu.

PSALM 95
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy dla Jahwe,
wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia,
przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
Albowiem Jahwe jest wielkim Bogiem
i wielkim Królem ponad wszystkich bogów,
głębiny ziemi są w Jego ręku
i szczyty gór należą do Niego.
Morze jest Jego własnością, bo On sam je uczynił,
i stały ląd ukształtowały Jego ręce.
Przyjdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze
i zegnijmy kolana przed Jahwe, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska
i owcami w Jego ręku.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku i teraz i na wieki wieków. Amen.

NASZE DNI I NASZE PRACE,
niech w swym pokoju prowadzi wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

Słowo Boże:
"Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten,
który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus." (Kor 3, 11)

Modlitwy: