Jedyne źródło mądrości i wiedzy

Bądź pochwalony, Stworzycielu świata.
Jedyne źródło mądrości i wiedzy;
Ty jesteś Słońcem o jaśniejszym blasku
Niż to, co wschodzi.

Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie,
Z ciemności grzechu do świata zbawienia;
Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach
Darami łaski.

Prawdą napełnij serca i umysły,
A wolę rozpal pokorną miłością,
Aby przez nasze słowa i uczynki
Poznano Ciebie.

Bądź pochwalony, Boże, jedyny w Trójcy,
Co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka;
Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie
Radosnym hymnem.

Amen

Modlitwy: