Psalm 110 - Mesjasz Królem i Kapłanem

Uroczysta wypowiedź Jahwe do mego Pana:
„Usiądź po mej prawicy,
aż położę wrogów Twoich
jako podnóżek dla Twych stóp”.
Berło Twej potęgi poszerzy Jahwe z Syjonu.
Panuj pośród Twoich nieprzyjaciół.
Twe panowanie na górach świętych od dnia Twych narodziny
od łona, od zarania Twej młodości, która jest jak rosa.
Jahwe przysięgał i nie będzie żałował:
Tyś na wieki kapłanem na podobieństwo Melchizedeka.
Po Twojej prawicy jest Jahwe,
porazi królów w dzień swego gniewu.
Będzie sądził narody, stosy trupów położy,
zdruzgocze głowy szeroko na ziemi.
Ze strumienia po drodze pić będzie,
i dlatego wywyższy swą głowę.

Modlitwy: