za szybko

za szybko biegnąc życiem
odkładam lekko na potem
najważniejsze kroki - do Ciebie,
do Twojej Wieczności.

zamyślona w jutrze,
pewna tylko dzisiaj,
krok przed przeszłością,
kilometry od Twojego Świata.

trwonię sekundy
jakby mi były dane
na ziemskie zawsze.
czekać wiecznie nie będzie

Wieczność

bliżej mi do ziemi
nadzieja szepcze:
złapiesz mnie mocno za rękę,
nim spadnę.

za szybko