Matka cesarzy

skatowane
oblicze swych synów
matka poznała
w chwili
wykonywania wyroku

rozwarte
strachem przed bólem
konaniem unicestwieniem
oczy
błagały ją
o zachowanie
tajemnicy macierzyństwa

cesarze
podnieśli krzyk ku niebu
a węże
oplotły ich barki
i uczyniły
wzrok obojętnym
na dokonywaną śmierć

matkę cesarzy
poruszyły
ich spojrzenia

zamknięto groty
w których
męczeństwo
stało się udziałem
jej synów

a ona
opadła z sił
gdy po raz wtóry
nakazano jej
przyjąć truciznę

n i e p r z e s t a w a ł a
u m i e r a ć