Jeden, jedyny Kościół

Módlmy się wspólnie o przywrócenie pełnej jedności wszystkich chrześcijan:

Módlmy się do Pana, aby chrześcijanie, pomimo dzielących ich różnic, coraz usilniej starali się dawać wspólnie świadectwa swojej wiary w Boga Ojca, Syna i Duch Świętego, aby świat uwierzył.
Aby byli jedno, żeby świat uwierzył!

Módlmy się, aby chrześcijanie, szczególnie ci, którzy cierpią z powodu imienia Jezusa, dawali świadectwo żywej wiary i zmierzali ku pełnemu jej wyznawaniu.
Aby byli jedno, żeby świat uwierzył!

Módlmy się za chrześcijan, aby się zjednoczyli w wysiłku na rzecz sprawiedliwości i pokoju.
Aby byli jedno, żeby świat uwierzył!

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
spójrz na pragnienie serca swoich dzieci;
wysłuchaj naszych próśb
i spraw, by wszyscy chrześcijanie
zjednoczyli się w Twoim jednym, jedynym Kościele.
Przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa,
który z Tobą w jedności z Duchem Świętym,
żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

Jan Paweł II

Jan Paweł II: