modlitwa

oni już odeszli

przed Twoim tronem złożyli krzyże
jak po bitwie sztandary

daj im odpoczynek
w cieniu Swych skrzydeł po najdłuższe czasy

Maria Borcz