Kto jest Polakiem?

Kto jest w naszym kraju Polakiem?
Z pytaniem takim
Zwracam się zaniepokojony.
Kto nim jest?
Chyba ten, który Polskę miłuje,
Jak siebie samego.
Dla niej żyje, cierpi, pracuje.
Dla tej Polski chętnie będzie umierać,
A wcześniej cierpieć,
Dźwigać kajdany,
Bo to jego kraj kochany.
Obiekt jego dumy i radości.
Krew z jego krwi,
Kość z jego kości.
O Boże, daj mi serce tkliwe,
Dla Polski gorące, żywe.