szczęście

moim szczęściem jest miłość
pojawiająca się znienacka
jak stary starach na wróble
wśród pola słoneczników

Monika Wojdyła