Narodzenie Maryi

Ósmego września
Kościelne zgromadzenie
Czci Maryi narodzenie.
Dawno, dawno temu
Przyszło na świat Dziecię
W Nazarecie
Niezmiernej piękności i dobroci.
Bóg cnotami ozłocił.
Doznała Bożej formacji
W relacji
Do nieba i do ziemi.
Z cnotami wszystkimi
Wywyższona.
Nad światem rozpostarła ramiona.
Narodzenie Maryi to epoka,
W której oko proroka
Widzi Emanuela,
Którym jest Bóg z nami,
Z naszymi problemami.