Moja miłość

Moja miłość
to Ty
i wszystkie
nieba marzeń
są w Tobie

Wiesław Janusz Mikulski