To nie Bóg zsyła cierpienie

To nie Bóg zsyła cierpienie
to człowiek głupotą je stwarza
Bóg dał nam szczęście, nadzieję,
obsypał darami,
pomnaża w nas miłość i radość
Więc Go nie sądź i Mu nie wygrażaj
Bo to On pierwszy naprawił twe błędy
Gdy musiał dosięgnąć Ołtarza

15.03.2007
Amelia

Rozważania i opowiadania: