Byłeś fujarą? - komentarz liturgiczny - 4. Niedziela Wielkanocna

Liturgia Słowa:
Dz 13, 14. 43-52
Ap 7, 9. 14b-17
J 10, 27-30

prowadzi: Jan Paweł Konobrodzki OSB

Ewangelia według świętego Jana 10,27-30
Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.
Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: