Ewangelia = Dobra nowina? Komentarz do Mk 2,18-22

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: