O poście, zmartwychwstaniu i nowym życiu

O. Krzysztof Guzowski, założyciel wspólnoty Słudzy Ducha Pocieszyciela mówi o radości zmartwychwstania, które Chrystus uczynił nie dla siebie, ale dla nas.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: