Ojca Leona słów kilka... Dialog

W dzisiejszym odcinku Ojciec Leon podejmie trudny temat dialogu, który w Kościele jest poruszany szczególnie często od czasów II Soboru Watykańskiego -- z różnymi skutkami; spotyka się ze skrajnymi opiniami, zarówno wśród duchowieństwa, jak i ludzi świeckich.

Na samym początku Ojciec Leon Knabit w swoich rozważaniach wychodzi od wspomnienia Dialogów Grzegorza Wielkiego, które opisują sławnych i świętych mężów, w tym i św. Benedykta.

W dalszej części filmu Ojciec Leon mówi o dialogu w ujęciu nauczania Jezusa Chrystusa, a następnie przechodzi do wyjaśnienia, jak dialog rozumiał papież Jan Paweł II: „aby tak mówić, by było jasne, że chcę być zrozumianym; a tak słuchać, by było jasne, że chcę zrozumieć to, co ktoś mówi do mnie".

Wyciszenie emocji, używanie zrozumiałego języka i postawa osoby, która chce zrozumieć -- to tylko niektóre elementy bez których dialog nie miałby sensu. Dzięki niemu świat może wyglądać trochę lepiej, czy to w skali globalnej, czy też w naszych rodzinach.

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: