Reguła dla Ciebie - Terapeutyczne właściwości medytacji

Medytacja chrześcijańska za jedno ze swych podstawowych założeń przyjmuje dążenie do odzyskania pełnej jedności między duszą a ciałem wraz ze sferą psychiczną; do „uleczenia” sprzeczności, których w sobie doświadczamy. Modlitwa w swojej pełni odpowiada kondycji pierwszego człowieka, Adama, przed grzechem, który dziś nazywamy pierworodnym. Jezus Chrystus, „drugi Adam”, jak go nazywa św. Paweł, przyszedł, by na nowo pojednać nas z Bogiem i byśmy w naszym ciele mogli uzyskać pełnię życia: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym, jak mówi 1 List do Koryntian (15,45).

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: