Wielki Czwartek 2017 - komentarz liturgiczny

Przypomnienia:

1. Trzy dni uroczystości wielkanocnych (Piątek, Sobota, Niedziela – Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek jest wigilijną Mszą Wielkiego Piątku) są w rzeczywistości jednym dniem świętym, określonym jako Święte Triduum Paschalne. W tych dniach obchodzimy jedno misterium, Paschę Pana – Przejście Chrystusa z tego świata do Ojca. Ostatnia wieczerza z uczniami, śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie trzeciego dnia – objawiają nam
w kolejnych odsłonach prawdę o bezgranicznej miłości Boga do ludzi. Bóg ratuje ludzkość przez ofiarę wiecznie żyjącego Syna, który stał się człowiekiem.

2. Zgodnie z najdawniejsza tradycją w Wielki Czwartek nie można odprawiać Mszy świętej bez udziału ludu.

3. Dwie Msze w tym dniu odprawia się tylko w katedrze. Rano w katedrze, biskup koncelebruje ze swoimi biskupami pomocniczymi i kapłanami Mszę z poświęceniem krzyżma i oleju chorych, po której delegacje parafii odbierają poświęcone oleje. Ta Msza jest wyrazistym znakiem jedności kapłanów z biskupem i wspólnym dziękczynieniem za dar kapłaństwa służebnego dla Kościoła, co podkreśla odnowienie przyrzeczeń kapłańskich podczas tej Mszy.
Wieczorem koncelebruje się Mszę Wieczerzy Pańskiej.

4. We wszystkich innych kościołach odprawia się tylko jedną wieczorną Mszę Wieczerzy Pańskiej, pamiątkę ustanowienia Eucharystii i konsekrowania Apostołów na Jej szafarzy.
Po homilii odbywa się obrzęd umywania nóg. Po modlitwie po Komunii przenosi się procesyjnie Najświętszy Sakrament do kaplicy przechowania. Po krótkiej adoracji w ciszy i schowaniu Najświętszego Sakramentu w tabernakulum kapłan i posługujący przyklękają i wracają do zakrystii. W kaplicy uroczysta adoracja trwa do północy. Nie ma, zwykłego na zakończenie liturgii, rozesłania wiernych. Zakończyły się czynności liturgiczne, ale liturgia pozostaje otwarta. Jej kontynuację podejmie Wielki Piątek.

5. Obnaża się ołtarz i wynosi krzyż ołtarzowy.

prowadzi: Hieronim St. Kreis OSB

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: