Jam jest dudka

Jam jest dudka Jezusa małego,
Będę Mu grał z serca uprzejmego.
Graj dudka, graj, graj Panu, graj!

Zagram Panu w kozłowe dudeczki,
Dla Jezusa i dla Panieneczki.
Graj dudka, graj, graj Panu, graj!

Na piszczałce i na multaneczkach,
Na bandurce, ba, i na skrzypeczkach.
Graj dudka, graj, graj Panu, graj!

Pobiegnęć ja do Walkowej budy,
A przyniosę tamte większe dudy.
Graj dudka, graj, graj Panu, graj!

Póki tylko w ciele moim siły,
Póty będę grać mój Jezu miły.
Graj dudka, graj, graj Panu, graj!

Wideo religijne - filmy, piosenki i komentarze religijne, jak również porcja dobrej rozrywki: